Alkuvuosi 2012 Utössä – yhteenveto

Vuosi 2012 alkoi leutona ja lajistoltaan monipuolisena. Lajimäärä nousi 50:een jo 7.1. mennessä ja viivyttelijöitä olivat mm. kiuru, niittykirvinen, laulurastas, mustapääkerttu, peukaloinen ja 2 punarintaa. Nokkavarpunen nähtiin 7.1. ja merisirrejä havaittiin lähes päivittäin, enimmillään 7.1.  ja 8.4. yhteensä 18 sekä 16.4. jopa 40 yksilöä ja 24.5. vielä 25 yksilöä. Sinisuohaukka nähtiin 8.1. ja 29.1., piekana 21.1. ja ad-muuttohaukka 8. ja 17.1. – varmaan sama yksilö kuin kahtena edellisenäkin talvena. Tämä talvehtiva muuttohaukka nähtiin myös 12.,14. ja 28.2. sekä 1.3., 3.3. ja 11.3, useimmiten tutussa paikassa Knivskärin reunamerkillä. Sarvipöllöjä oleskeli saaressa tammikuun lopulla ainakin 2 yksilöä.

TALVELLA ON USEIN HIENOJA VALOJA (kuva: Outi Sarjakoski)

Helmikuussa tulivat pakkaset ja satamalahtikin jäätyi jo kuun alkupuolella. Vesilintumäärät kasvoivat ja mm. 11.2. rannoilla oli jo n. 1000 vesilintua, pääosin telkkiä. Hiirihaukka nähtiin 10-11.2. ja sarvipöllöjä oli edelleen muutama. Talvehtineista pikkulinnuista vain punarinta ja peukaloinen selvisivät pakkaskaudesta.

LINTUJA ON KUVATTAVANA TALVELLAKIN (kuva: Outi Sarjakoski)

Ensimmäiset selkeät muuttajat, 3 uuttukyyhkyä, saapuivat mereltä 21.2. ja ensimmäiset muuttavat haahkat 24.2. Kiurut saapuivat 3.3. Varhaisia keväthavaintoja olivat mm. 2 lehtokurppaa 10.3., 2 kangaskiurua 13.3., tylli 23.3., kurki 23.3., mustakurkku-uikku 1.4., sinirinta 18.4., sepelhanhi 21.4., mustapääkerttu 21.4., pensastasku 22.4., pensassirkkalintu 28-29.4., pensaskerttu 30.4. ja pikkusieppo 2.5.  Myöhäisiä keväthavaintoja olivat puolestaan merisirri 31.5. ja pikkusieppo vielä 11.6.

Kevään ensimmäinen mustaleppälintu (”muleli”) ilmestyi 22.3. ja nokkavarpunen 23.3. Muleleita nähtiin kevään aikana ainakin yli 60 kpl, eniten 12.4. 8 yksilöä, ja nokkavarpusia ainakin 23, mahdollisesti nokkavarpunen pesiikin saarella sillä mm. 9.6 nähtiin pari. Ensimmäinen sepelrastas havaittiin 13.4. ja kevään summaksi tuli ainakin 19 yksilöä. Mainita kannattaa myös ruokkien ennätysmuutto 9.4. yhteensä 522 yksilöä. Vuorihemppo nähtiin 15.4., muuttohaukkoja 4, kirjosiipikäpylintu 3-6.5. ja 6-7.6., ensimmäiset 2 idänuunilintua 20.5. ja kuhankeittäjä 2-3.6. ja 7.6.

KYHMYJOUTSENET OVAT VÄHISSÄ MUTTA SITÄ ROMANTTISEMPIA SYDÄNKUVIOINEEN (kuva: Outi Sarjakoski)

Kahlaajia muutti 24-26.5. yhteensä 8821 yksilöä – pääosin tundrakurmitsoja, suosirrejä ja isosirrejä. Muutenkin kahlaajia oli toukokuun lopulla tavanomaista enemmän, erityisesti jänkäsirriäisiä (eniten 30.5, yht 21 yksilöä). Keväällä harvinaisia pulmussirrejäkin nähtiin 2 yks 30.5.

Harvinaisuuksien suhteen kevätkausi oli varsin antelias. Lintuharrastajia saaressa kävi aikaisempaan verrattuna aika keskimääräisesti ja isompia häiriöitä mm. pesimälinnustolle ei syntynyt. Tätä edesauttoi kulkukielto pesimäaikana eteläniemen rannoilla. Lintujen tarkkailu oli aukotonta maaliskuun  alkupuolelta kesäkuun lopulle.

LAPINTIIRAN YKSINKERTAISEN TYYLIKÄS PESÄ

Harvinaisuudet/pikkurarit:

Pikkujoutsen 1.1. 5 m, 5.1. 7 m ja 31.3. 1m

Allihaahka, epätavallisen monta havaintoa: 21.2. 2 n, 23.2. 1 n ja 16.3. 5 n-pukuista ja 18.3.-3.4. 6 n-puk, paikallisena, lisäksi 24.3. 1k muuttavana ja 29.3. 1 n-pukuinen

Pikkukajava 23.2. 1 tp-ad m

Etelänkiisla 24.3. 1 jp m, 30.3. 1 jp m, 15.5. 1 jp m, 26.5. 1m1p, 1.6. 1 jp m

Jääkuikka 18.4. 1 tp m, 7.5. 1 jp m

Nokivaris 8.5 1 p

Rusorintakerttu 10.5. 1k p

Kashmirinuunilintu 10.5. 1 p, kevään suurimpia yllätyksiä..

Sepelsieppo 17-18.5. 1 n, 21.5. 1 k, 9.6. 1 ad k

Punapäälepinkäinen 22.5. 1k p

Turturikyyhky 8.6. 1 p

Liejukana 9-10.6. 1 p

Mehiläissyöjä 16.6. 1 p ja 20.6. 1p

Havainnoista on tehty ilmoitukset ARK/RK:lle joten tässä vaiheessa tämä ei ole vielä virallinen lista. Alkuvuoden lajimäärä tällä hetkellä (27.6.2012) on 188 ja – verrattuna aiempiin vuosiin – joitakin yllättäviäkin puutteita on kevään jäljiltä – mm. nokikana, punasotka, ruisrääkkä ja kesykyyhky.

ETELÄNIEMEN TYVELLE TULLEET OPASTETAULUT OVAT TAANNEET HYVIN PESIMÄRAUHAN KESNÄSIN SADOILLE LINNUILLE (kuva: Outi Sarjakoski)

Saaren pesimälinnusto on varsin monipuolinen, erityisesti hyönteissyöjiä tuntuu jääneen pesimälajistoon tavallista enemmän. Näistä mainittakoon ainakin 2 kultarintaparia, satakieli, 2-3 luhtakerttusparia, rytikerttunen, 3 mustapääkerttuparia, punavarpunen, 2 pikkulepinkäisparia, 2 paria käenpiikoja ja ehkä nokkavarpunen. Sen sijaan kirjokerttu saattaa ensimmäisen kerran puuttua pesimälajistosta ja siepot sekä tiaiset loistavat poissaolollaan. Harmaasorsa ja 2 ristisorsaparia ainakin yrittivät pesiä, poikueita ei tosin ole näkynyt. Lapasorsakanta on vähentynyt 1-2 pariin.

 

Kategoria(t): Ajankohtaista linturetkiltä, digikuvia luonnosta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Kommentointi on suljettu.